Αυτό που βιώνουμε με το Παναστικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα λέγεται…

…σοσιαλιμός.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.