Έλληνες, Ε! Έλληνες!

€λληνα αναγνώστη μου, εσύ που ξέρεις να ξεχωρίζεις το καλό λάδι και να βαθαίνεις στις αιτίες που γεννούν τα προβλήματα, ορίστε! Να, εδώ είναι το πρόβλημα!

Μετά από αυτό, θα κλείσω το blog. Πωπωπωπω, τί πήγαμε να παθουμέέέέέέέέέέ!!!!…

Ορίστε;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.